Το FISIO δίνει στη μητέρα τη φυσική αίσθηση του μητρικού θηλασμού με πιστή και ομαλή αναπαράσταση της μίμησης του ρυθμού θηλασμού του μωρού.

 

Προσφέρει άνεση και τη δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας του θηλασμός (απλή ή διπλή άντληση) συνδυάζοντας την απλότητα χρήσης με την εύκολη συντήρηση.

 

Επιτρέπει την εύκολη συλλογή του γάλακτος χάρη στις δύο διακριτές φάσεις λειτουργίας:

 

    Η πρώτη φάση είναι η διέγερση για την πρόκληση του αντανακλαστικού της εκτόξευσης του γάλακτος: γρήγορος κύκλος, χαμηλή αναρρόφηση.

    Η δεύτερη φάση είναι η άντληση που επιτρέπει και τη συλλογή του γάλακτος: πιο αργός κύκλος και υψηλότερο επίπεδο αναρρόφησης

 

Η αντλία στήθους FISIO είναι εύκολη στη χρήση. Το κουμπί ρύθμισης επιτρέπει στη μητέρα να ρυθμίσει ταυτόχρονα τόσο την ένταση όσο και την ταχύτητα αναρρόφησης ώστε να αποκτήσει μια ποιοτική&