top of page

Κάθε στήθος είναι μοναδικό – Η κοινή αυτή διαπίστωση που αφορά το στήθος κάθε γυναίκας δημιουργεί την απαίτηση για ύπαρξη μίας ‘έξυπνης’ χοάνης η οποία θα προσαρμόζεται γύρω του και θα το ‘αγκαλιάζει’, σεβόμενη απόλυτα τα ιδιαίτερα μορφολογικά του χαρακτηριστικά.

 

Όπως και στην περίπτωση του θηλάστρου έτσι και εδώ, η επιστήμη της μηχανικής καλείται να παρατηρήσει και να μιμηθεί – όσο πιο πιστά γίνεται – μία φυσική διεργασία, ένα θαύμα το οποίο οφείλει να εξετάσει και να βοηθήσει στην υλοποίησή του, με απόλυτο σεβασμό. Υπό αυτό το πρίσμα, λογικές οικονομιών κλίμακος σύμφωνα με τις οποίες παράγεται εδώ και χρόνια παγκοσμίως, ένας και μόνο τύπος χοάνης – χοάνη πολυπροπυλενίου – στο βωμό των μεγαλύτερων όγκων παραγωγής και επομένως του χαμηλότερου κόστους, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας κουβέντας.

THIROMED - Μητρικός Θηλασμός (2).jpg

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το γεγονός ότι κάθε στήθος είναι μοναδικό μπορεί να μεταφραστεί σε:

· Μοναδικό Μέγεθος

· Μοναδικό Σχήμα

· Μοναδική ασυμμετρία ανάμεσα στα δύο στήθη

· Μοναδικό μέγεθος/σχήμα/θέση θηλής

· Μοναδικό μέγεθος/σχήμα/θέση θηλαίας άλω

· Μοναδική ελαστικότητα ιστού στο στήθος της μαμάς

Με την επιλογή της σωστής διαμέτρου στην ‘κεφαλή/στεφάνη’ της χοάνης και της σωστής διαμέτρου στο ‘λαιμό’ της χοάνης, μία απλή χοάνη πολυπροπυλενίου μπορεί να εξυπηρετήσει μερικώς τις 5 πρώτες παραμέτρους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην ελαστικότητα του ιστού στο στήθος της μαμάς και εδώ ακριβώς είναι που τα πράγματα ξεκινούν να γίνονται πιο περίπλοκα και ενδιαφέροντα. Η πολυπλοκότητα έγκειται στο γεγονός ότι η ελαστικότητα του στήθους είναι δύσκολο να μετρηθεί καθώς επίσης και στο γεγονός ότι αποτελεί ένα μέγεθος που μεταβάλλεται. Μπορεί να είναι διαφορετική από το ένα στήθος στο άλλο αλλά μπορεί να μεταβάλλεται και όσο κυλάει ο χρόνος μετά τον τοκετό και το σώμα της μαμάς αλλάζει και αυτό με τη σειρά του. Μπορεί ακόμη-ακόμη να μεταβάλλεται και μεταξύ ενός θηλασμού και του επόμενου, μέσα στην ίδια ημέρα.

 

Σε κάθε περίπτωση, η ελαστικότητα του ιστού στο στήθος της μαμάς επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του κενού που χρειάζεται το θήλαστρο για να διεγείρει το στήθος και ακολούθως να αντλήσει. Καλής ποιότητας κενό συνεπάγεται στις περισσότερες των περιπτώσεων και μία ποιοτική άντληση ενώ ανεπαρκές κενό συνεπάγεται μία ανεπιτυχή ή ανεπαρκή σε ποσότητα άντληση, με ενδεχόμενο πόνο και δυσφορία.

THIROMED - Μητρικός Θηλασμός (3).jpg

Σχήμα 1.1 α

Σχήμα 1.1 β

THIROMED - Μητρικός Θηλασμός (4).jpg

Σχήμα 1.2 α

Σχήμα 1.2 β

Ειδικότερα, στο Σχήμα 1 μπορεί κανείς να παρατηρήσει δύο αρκετά κοινότυπα σενάρια, ως εξής:

 

· Σενάριο 1.1α – Το μωρό έχει εισάγει μόνο τη θηλή στο στόμα του και αδυνατεί να αντλήσει αποτελεσματικά

· Σενάριο 1.1β – Αντίστοιχο σενάριο άντλησης με τη βοήθεια θηλάστρου και απλής χοάνης πολυπροπυλενίου. Η χοάνη επιτρέπει μόνο την κίνηση της θηλής, εμποδίζοντας - με τη γεωμετρία της – την κίνηση της θηλαίας άλω, με άμεσο αποτέλεσμα τη φραγή των γαλακτοφόρων πόρων, τον ερεθισμό εκ της συνεχούς τριβής και την ελλιπή ροή γάλακτος.

 

· Σενάριο 1.2α – Το μωρό εισάγει όχι μόνο τη θηλή αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της θηλαίας άλω στο στόμα του

· Σενάριο 1.2β – Αντίστοιχο σενάριο άντλησης με τη βοήθεια θηλάστρου και πολυβάθμιας χοάνης. Η πολυβάθμια χοάνη – χάρη στη γεωμετρία της - άρει οποιονδήποτε περιορισμό στην κίνηση τόσο της θηλής όσο και της θηλαίας άλω, έχοντας ως αποτέλεσμα την απρόσκοπτη ροή γάλακτος, χωρίς πόνο και ερεθισμούς.

THIROMED - Μητρικός Θηλασμός (5).png

Σχήμα 2.1

THIROMED - Μητρικός Θηλασμός (6).png

Σχήμα 2.2

THIROMED - Μητρικός Θηλασμός (7).png

Σχήμα 2.3

Εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο στα επι μέρους κατασκευαστικά στοιχεία της πολυβάθμιας χοάνης σε σύγκριση με εκείνα της απλής χοάνης πολυπροπυλενίου, παρατηρεί κανείς στο Σχήμα 2, τα εξής:

 

  • Σχήμα 2.1

· Στην απλή χοάνη πολυπροπυλενίου, στο σημείο ένωσης του ‘λαιμού’ με την ‘κεφαλή/στεφάνη’ σχηματίζεται μία γωνία 120 έως 135 μοιρών – βλ. κόκκινα βέλη στην αριστερή εικόνα – στην αιχμή της οποίας δημιουργείται συνεχής τριβή είτε της θηλής είτε της θηλαίας άλω, προκαλώντας ερεθισμό, πρήξιμο ή/και πόνο στην περιοχή.

· Αντιθέτως, στην πολυβάθμια χοάνη η σταδιακή απόσβεση της γωνίας αυτής – χάρη στη γεωμετρία τη χοάνης, βλ. κόκκινα βέλη στη δεξιά εικόνα – άρει κάθε πιθανό σημείο τριβής, αφήνοντας αρκετό χώρο τόσο για τη θηλή όσο και για τη θηλαία άλω στην περιοχή.

  • Σχήμα 2.1

· Στην απλή χοάνη πολυπροπυλενίου, στο σημείο ένωσης του ‘λαιμού’ με την ‘κεφαλή/στεφάνη’ σχηματίζεται μία γωνία 120 έως 135 μοιρών – βλ. κόκκινα βέλη στην αριστερή εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο, η απλή χοάνη επιτρέπει μόνο την κίνηση της θηλής, εμποδίζοντας - με τη γεωμετρία της – την κίνηση της θηλαίας άλω, με άμεσο αποτέλεσμα τη φραγή των γαλακτοφόρων πόρων, τον ερεθισμό εκ της συνεχούς τριβής και την ελλιπή ροή γάλακτος.

· Αντιθέτως, στην πολυβάθμια χοάνη η θηλαία άλω μπαίνει μέσα και έτσι μεταφέρεται/διοχετεύεται η απαιτούμενη πίεση από το θήλαστρο προς το πίσω μέρος του στήθους, σε μία περιοχή πολύ μεγαλύτερη και λιγότερο ευαίσθητη σε σχέση με τη θηλή. Ως εκ τούτου, επιτυγχάνεται μία πολύ πιο άνετη και απροβλημάτιστη άντληση, με πολύ λιγότερες ενοχλήσεις για τη θηλάζουσα μαμά.

  • Σχήμα 2.2

· Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η χρήση απλής χοάνης πολυπροπυλενίου μπορεί να συμβάλει στη φραγή του γαλακτοφόρου πόρου.

· Αντιθέτως στην πολυβάθμια χοάνη, ο συνδυασμός της γεωμετρίας της με τον πολλαπλάσιο διαθέσιμο χώρο για θηλή και θηλαία άλω, προάγει την απόφραξη του γαλακτοφόρου πόρου.

  • Σχήμα 2.3

· Τόσο το σχήμα όσο και το υλικό της απλής χοάνης πολυπροπυλενίου είναι αρκετά άκαμπτα, με σκληρές απολήξεις. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα, την πολύ περιορισμένη έως μηδαμινή συνεισφορά τους στο στάδιο της διέγερσης του μαστού/μασάζ.

· Αντιθέτως στην πολυβάθμια χοάνη, οι ραβδώσεις/ βαθμίδες αποκλιμάκωσης που παρατηρεί κανείς στην ‘κεφαλή/στεφάνη’ της χοάνης - βλ. κόκκινα βέλη στη δεξιά εικόνα - έχουν καίρια συνεισφορά κατά το στάδιο της διέγερσης του μαστού/μασάζ. Σε συνδυασμό με τη διέγερση που παράγει το θήλαστρο κατά τη λειτουργία μασάζ σε χαμηλούς κύκλους, ξεκινώντας από τους 38 κύκλους το λεπτό και ένα μέσο επίπεδο κενού (Επίπεδο Κενού: 6 από 12 στα θήλαστρα Spectra), μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό βοήθημα διέγερσης του στήθους.

THIROMED - Μητρικός Θηλασμός (9).png

Επιπλέον των ως άνω, οι πολυβάθμιες χοάνες μπορούν να περιστραφούν – βλ. Σχήμα 3 παρακάτω – προσφέροντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη άνεση στη θηλάζουσα μαμά.

 

· Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γωνία περιστροφής είναι εκείνη των 180 μοιρών – βλ. Σχήμα 3 παρακάτω - ιδιαίτερα χρήσιμη για μανούλες με μακριούς και σωληνοειδείς μαστούς ή με θηλές με κατεύθυνση προς τα κάτω.

THIROMED - Μητρικός Θηλασμός (11).png

Σχήμα 3

Ένα τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα της πολυβάθμιας χοάνης έναντι της απλής χοάνης πολυπροπυλενίου, είναι εκείνο της άνεσης που παρέχει στη θηλάζουσα μαμά, μέσω της ενδεικνυόμενης στάσης θηλασμού. Η γωνία κλίσης της πολυβάθμιας χοάνης επιτρέπει στη θηλάζουσα να υιοθετήσει μία πολύ πιο άνετη στάση θηλασμού, ανεβάζοντας τα επίπεδα άνεσης και ευκολίας κατά την άντληση σε μανούλες που γέννησαν φυσιολογικά, αλλά κυρίως σε εκείνες που γέννησαν με καισαρική τομή.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι η μοναδικότητα του κάθε στήθους πρέπει να βρίσκει αντίκρισμα σε μία μοναδική χοάνη, 'κομμένη και ραμμένη' στα μέτρα της κάθε μανούλας, ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο και μόνο επιτυγχάνεται βέλτιστο κενό κατά την άντληση και ακολούθως ένας ποιοτικός και άνετος θηλασμός. Υπό αυτό το πρίσμα, κατά τα τελευταία 6 χρόνια, έχουμε μελετήσει, σχεδιάσει και δημιουργήσει 4 διαφορετικά είδη χοάνης, ως εξής: 

  • Απλή χοάνη πολυπροπυλενίου

  • Χοάνη Σιλικόνης

  • Πολυβάθμια Χοάνη

  • Πολυβάθμια Ελαστική Χοάνη

Έχοντας αριθμήσει παραπάνω έναν ικανό αριθμό πλεονεκτημάτων της νέας γενιάς πολυβάθμιας χοάνης έναντι της απλής, γίνονται έκδηλα τα βήματα προόδου που γίνονται στο συγκεκριμένο κλάδο αλλά και η συνεισφορά της επιστήμης των υλικών και της μηχανικής στην εγκαθίδρυση ενός πετυχημένου και άνετου θηλασμού. Τίποτα ωστόσο από τα παραπάνω δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την απαραίτητη συνδρομή της μαίας ή της συμβούλου θηλασμού, η οποία θα αποτελέσει συνοδοιπόρο και καθοδηγητή της θηλάζουσας μαμάς στο μοναδικό ταξίδι του θηλασμού. Παρέχοντας στη διάθεση της μαίας όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να επιτευχθεί το κοινό ζητούμενο όλων, ένας επιτυχής και απροβλημάτιστος θηλασμός, μας δίνει τη χαρά ότι βάζουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι στην ως άνω, κοινώς ομολογουμένως αγαθή προσπάθεια.

Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

 

THIROMED - Spectra Greece

THIROMED - SPECTRA GREECE.png
bottom of page