Όπως η κάθε γυναίκα είναι διαφορετική, έτσι και το κάθε στήθος είναι μοναδικό. Το σωστό μέγεθος χοάνης είναι βασικό & αναπόσπαστο χαρακτηριστικό μίας πετυχημένης άντλησης.

 

  • Μικρή χ